Władze banku

Bankiem kieruje Zarząd Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim w składzie:
Prezes Zarządu - Bogumiła Kaszany,
Wiceprezes Zarządu - Łukasz Żejmo,
Członek Zarządu - Małgorzata Kucikiewicz.

Członkowie Zarządu oraz Zarząd jako organ kolegialny podlegają ocenie odpowiedniości, uwzględniajacej kryteria dotyczące reputacji oraz kompetencji (kwalifikacje, dośwaidczenie zawodowe, właściwość postawy wobec pełnionej funkcji), raz na dwa lata oraz w każdym zidentyfikowanym przez Bank przypadku mającym wpływ na ocenę odpowiedniosći. Oceny odpowiedniości dokonuje Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim. Zasady oceny sformalizowano w " Polityce oceny odpoiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz Zarządu w Banku Spółdzielczym w Krośnie Odrzańskim (Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2019 z dnia 08.04.2019r.).
Na posiedzeniu w dniu 25.06.2022 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła odpowiedniość Członków Zarządu oraz Zarządu.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim (kadencja 2021-2025):
Przewodniczący - Jerzy Kempa
Z-ca Przewodniczącego - Romuald Kreń
Z-ca Przewodniczącego - Kazimierz Barczuk,
Sekretarz - Jan Adamowicz,
Członek - Ryszard Puk,
Członek - Zygmunt Orzeszko,
Członek - Henryk Kasowski,
Członek - Czesław Kowalski.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Rada Nadzorcza jako organ kolegialny podlegają ocenie odpowiedniości, uwzględniajacej kwalifikacje, dośwaidczenie i reputację, raz na dwa lata oraz w każdym zidentyfikowanym przez Bank przypadku mającym wpływ na ocenę odpowiedniosći. Oceny odpowiedniości dokonuje Komisja wybrana przez Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim. Zasady oceny sformalizowano w " Polityce oceny odpoiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Krośnie Odrzańskim (Uchwała Zebrania Przedstawicieli nr 4/2019 z dnia 12.04.2019r.)
W dniu 12.04.2019 r. Zebranie Przedsatwicieli pozytywnie oceniło odpowiedniość Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej (kadencja 2021-2025):
Przewodniczący - Romuald Kreń
Z-ca Przewodniczącego - Zygmunt Orzeszko,
Członek - Czesław Kowalski.


Siedziba Zarządu:
Centrala Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim
ul. Zamkowa 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 5192, fax. 68 383 3741
 

Zgodnie z KRS - Oświadczenia woli w imieniu banku składają co najmniej 2 (dwaj) członkowie zarządu lub 1 (jeden) członek zarządu i osoba do tego przez zarząd upoważniona (pełnomocnik) albo 2 (dwóch) pełnomocników ustanowionych bezpośrednio przez zarząd. Oświadczenie woli w imieniu banku przy zawieraniu umów rachunku bankowego, o których mowa w art.49 ust.1 ustawy prawo bankowe, składa członek zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez zarząd.

Wstecz

Najczęściej oglądane

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem