Praca

Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim poszukuje osób na stanowisko:
Inspektor kredytowy
 
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim
 
Zakres głównych obowiązków:
 • pozyskiwanie nowych oraz współpraca z dotychczasowymi klientami poprzez budowanie poprawnych relacji,
 • sprzedaż produktów kredytowych oraz kompleksowa obsługa klienta w zakresie działalności kredytowej,
 • administracja kredytami, w tym:
  • przygotowanie umowy kredytowej i realizacja transakcji na jej podstawie,
  • sporządzanie sprawozdań
  • prowadzenie rejestrów dokumentacji kredytowej i ewidencjonowanie dokumentacji dot. zabezpieczeń
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku na lokalnym rynku.
 
Wymagania;
 • wykształcenie średnie (preferowane kierunki związane z ekonomią, finansami, zarządzaniem),
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 
Oferujemy:
Ciekawą pracę w rozwijającym się banku, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych doświadczeń, atrakcyjne wynagrodzenie

Dodakowe informacje:
W celu otrzymania dodakowych informacji prosimy o kontakt z Kierownikiem Oddziału  Banku Panią Małgorzatą Kucikiewicz tel. 68 383 3748.
 
CV prosimy składać w centrali banku osobiście/listownie (ul. Zamkowa 3, 66-600 Krosno Odrzańskie) lub na skrzynkę e-mail: centrala@bskrosno.pl w temacie: „Inspektor kredytowy -oferta pracy”
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko". 
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

-----------------------------

Klauzula informacyjna dla uczestników procesu rekrutacji:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Administrator danychAdministratorem Pani/Pana danych jest Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krośnie Odrzańskim,
ul. Zamkowa 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, KRS0000076861, NIP 926-000-03-49, REGON 000510876, zwany dalej „Bankiem”.
Inspektor Ochrony Danych W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bskrosno.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.
Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji.
Informacja o odbiorcach danych osobowych Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Obowiązek podania danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

 

 

Wstecz

Najczęściej oglądane

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem